free responsive web templates

Revize mikrochladičů všech typů


Doporučujeme všem zákazníkům a provozovatelům, aby si u naší firmy objednali pravidelné prohlídky a revize tuzemských i zahraničních mikrochladičů všech typů. Včasných odstraněním případných závad ( znečištění chladícího systému, eliminátorů, ucpávání trysek a jiné) předejde se nejen větším poruchám zařízení, ale jen tak se zaručí i garantované parametry chlazení. Revize doporučujeme minimálně 1x ročně, u provozů s velkou závislostí na správné a bezporuchové funkci chlazení nebo tam, kde je voda značně znečištěna pak minimálně 2 x ročně.
 
Popis činnosti prováděné při revizi chladící věže :
- kontrola kompletní ventilátorové jednotky mikrochladiče
- kontrola eliminátorů chladící věže 
- kontrola kompletního rozvodu vody v chladící věži případné vyčištění trysek 
- kontrola chladícího systému  
- kontrola nosné konstrukce včetně kontroly a hodnocení veškerých ocelových dílů mikrochladiče 
- kontrola zatěsnění mikrochladiče    
- kontrola sběrné nádrže včetně odpadního síta 
- kontrola žaluzií v nasávacích otvorech chladícího vzduchu   
- kontrola opláštění chladící věže 
- kontrola laminátových dílců mikrochladiče 
- kontrola mikrochladiče za provozu