create a web page for free

Kontakt

Mikrověže Praha ČR s.r.o.


Korunní 14/723
120 00 Praha 2 – Česká republika
tel.: +420 222 511 027, 222 514 398, fax +420 224 254 235,
mobil : 602 574 800, 602 574 801, 777 156 671
e-mail : mvsk@volny.cz , info@mikroveze.cz

identifikační číslo : 04061853, zápis do obchodního rejstříku proveden dne 7. května 2015 pod spisovou značkou C 241910 vedenou u Městského soudu v Praze